Д –р Галина ДРАГАНОВА

Д –р Галина ДРАГАНОВА

Завършва медицина  1993г, ВМИ-Стара Загора .Специалност по Клинична лаборатория придобива 2000г.

От 1994 г.-2002 г. работи като ординатор в катедра „Клинична лаборатория” към ВМИ-Ст. Загора. В МЦ „Здраве М”- 2000-2002г. От 2012г - лекар в КОЦ –Пловдив ЕООД.

Декември 2002 до 2016 г. - старши ординатор в клинична лаборатория на “УМБАЛ -„Пловдив” АД. Длъжността  Началник отделение Клинична лаборатория към “УМБАЛ  - Пловдив”АД заема от  януари 2017г.

Следдипломни квалификации:”Здравен мениджмънт”.

Квалификационни курсове: Хемостазелогия.

Участва в клинични проучвания, колегиални срещи свързани с актуализиране на професионалните знания.

Член на Българското дружество по Клинична лаборатория.